Opći uvjeti korištenja i zaštita osnovnih podataka

AluIND d.o.o. ne daje nikakve garancije i ne preuzima nikakvu odgovornost za štete koje korisniku eventualno nastupe korištenjem servisa, programskog paketa i Interneta.

Internet pretraživači su internacionalna računalna mreža koju AluIND d.o.o. ne kontrolira već je na nju samo vezan te zbog toga nikako ne može garantirati dostupnost servisa koje direktno ne kontrolira.

Prilikom posjete našim stranicama vaši osobni podaci ostaju tajni, osim ako ih ne želite dobrovoljno otkriti.

AluIND d.o.o. poduzima mjere opreza, uključujući administrativne, tehničke i fizičke mjere za zaštitu vaših osobnih podataka od gubitka, krađe i zloupotrebe, kao i od neovlaštenog pristupa, objavljivanja, izmjene i uništenja.

AluIND d.o.o. neće dijeliti osobne informacije s trećim stranama, no možda ćemo Vaš e-mail proslijediti zaposlenicima tvrtke AluIND ili dobavljačima tvrtke AluIND koji mogu točnije i bolje odgovoriti na vaš upit.

AluIND d.o.o. će nastojati objavljivani točne i aktualne podatke na svojoj web stranici, a za iste ne preuzima odgovornost kod točnosti i potpunosti, kao što i ne daje pravo prigovora ili reklamacija u tom smislu.